Znajdź na stronie

 

 

 

Pismo ukazuje się od 1992 roku (w numeracji ciągłej)

 • Wydawca:
  ISP PAN, Zakład Studiów nad Niemcami

 • ISSN: 1230-4360

 • Liczba punktów ministerialnych: 12


Nr bieżący: 2016 25/1

 

 

Zespół redakcyjny

 • prof. dr hab. Piotr Madajczyk
  (redaktor naczelny) - ISP PAN
 • prof. dr hab. Eugeniusz Cezary Król - ISP PAN
 • prof. dr. hab. Robert Traba - ISP PAN, CBH PAN w Berlinie
 • dr hab. Wanda Jarząbek - ISP PAN
 • dr Joanna Szymoniczek - ISP PAN
 • dr Paweł Popieliński
  (sekretarz redakcji) - ISP PAN

Rada redakcyjna

 • prof. dr hab. Dieter Bingen - DPI Darmstad
 • prof. dr hab. Andrzej Sakson - WNPiD UAM/IZ
 • prof. dr hab. Klaus Ziemer - U Trier/IP UKSW
 • dr hab. Edmund Dmitrów - ISiK UwB

  Wersja online udostępniona jest w zasobach CEEOL (Central and Eastern European Online Library)

 

© 2012  Instytut Studiów Politycznych PAN